Sökmotoroptimering

sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är ett mycket komplicerat ämne som kräver mycket tid. Det behöver inte vara tiden i själva utförandet utan i planeringen samt väntan på resultat och för att lyckas krävs det ett långsiktigt arbete med mycket tålamod.

För att du ska kunna få ett långvarigt resultat är det framförallt viktigt att bygga en stadig grund redan från början så inte allt bara en dag trillar ihop av sig själv. Avkastningen för sitt slit är både lönsamt men framförallt är det långvarigt och med några enkla knep går det att få väldigt goda långvariga resultat.

Sökmotorerna har blivit allt viktigare de senaste åren och det är dit de flesta nya kunder söker sig när de ute efter t.ex. en tjänst eller en produkt från ett företag. Sökmotorerna kan enkelt jämföras med den där stora tunga telefonkatalogen Gula Sidorna som fanns förr i tiden. Det är inte helt ovanligt att ett företags primära källa för nya kunder är sökmotorerna och många verksamheter idag livnär sig nästan endast på kunder från t.ex. Google.

Fokusera innehållet på besökaren

Förutsättningarna för att lyckas i sökmotorerna har blivit svårare de sista åren och algoritmerna bakom sökmotorerna blir allt bättre för varje år som går. Visst finns det snabba tillfälliga lösningar att ta till men då finns risken att man blir straffad av t.ex. Google vilket kan vara förödande för verksamheten.

Vi rekommenderar alltid att lägga fokuset på besökaren och inte skriva innehållet till sökmotorerna då det är lätt hänt blir bakslag.

Innehållet på din hemsida måste vara relevant d.v.s. relevant till dina besökare och ditt ämne. Innehållet måste vara relevant så du inte tappar dina besökare som kommer från sökmotorerna. Vänder besökaren efter 2-3 sekunder så betyder innehållet absolut ingenting även om sidan skulle placera sig bra i Google.

 

seo-struktur

Strukturen är minst lika viktigt som texten på sidan

Det är inte bara själva innehållet som är viktigt utan det är även själva uppbyggnaden eller strukturen på hemsidan som har stor betydelse. Detta gäller för både besökaren och för sökmotorerna.

För besökaren gäller det att designen är så pass enkel att besökaren förstår direkt vart han eller hon befinner sig när de hamnar på hemsidan. Många gånger kommer besökaren direkt från sökmotorerna och hoppar rakt in i innehållet någonstans och då är det viktigt att besökaren lyckas förstå hur de ska orientera sig på hemsidan.

Men vad har strukturen med sökmotoroptimering att göra?

Google rankar / placerar din hemsida i sökmotor resultatet baserat på många olika parametrar och ett av mest kända är den så kallade Bounce Rate. Detta kan direkt översättas till avvisningsfrekvens som är ett sätt för Google att mäta hur bra ditt innehåll är då den kan se hur länge en besökare stannade på din hemsida eller om besökaren hittade vad de letade efter på din hemsida.

Har din undersida eller hemsida hög Bounce Rate kan detta komma att påverka din placering i Google så det är speciellt viktigt att faktiskt fokusera innehållet på besökaren och inte sökmotorerna. Sen är det viktigt att känna till grundläggande sökmotoroptimeringsregler som är oerhört bra att tillämpa när du skapar ditt innehåll för att skapa förutsättningar att placera dig högre i t.ex. Google.